Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Jongste jeugd 
De commissie HTZ Jongste Jeugd bestaat uit een voorzitter en lijncoördinatoren en omvat de volgende lijnen: E-jeugd, F-jeugd, Benjamini’s, Kabouters en G-Hockey. De lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie rondom de teams, de teamindelingen en het contact met de coaches, de manager HTZ en de lijntrainers. De lijncoördinatoren zijn op zaterdag zo veel mogelijk op de club aanwezig om wedstrijden te bekijken. Ze zijn dan ook beschikbaar voor vragen en opmerkingen van coaches en ouders. De commissie HTZ JJ valt onder het bestuurslid HTZ Junior.

G-hockey is een aangepaste vorm van hockey voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.  Zie daarvoor G-hockey.

De Kabouters (kinderen uit groep 2) en de Benjamini’s (kinderen uit groep 3) trainen op zondagochtend. De kinderen krijgen in trainingsgroepjes onder begeleiding van jeugdleden en/of ouders op een speelse manier de eerste beginselen van hockey aangeleerd. Er worden nog geen echte wedstrijden gespeeld. Spel, beweging (met én zonder stick en bal) en veiligheid staan centraal. De training van de Kabouters duurt 45 minuten en van de Benjamini’s een uur.

Vanaf de F-jeugd worden de kinderen in een team ingedeeld.
De F-jeugd speelt wedstrijden op zaterdagmorgen en traint op woensdag. De eerste twee periodes van het jaar wordt er 3-talhockey gespeeld op een achtste veld. Vanaf de midwintercompetitie spelen de F’jes 6-talhockey op een kwart veld met een echte keeper.

De eerstejaars E-jeugd speelt ook 6-talhockey op een kwart veld. Vanaf de tweedejaars E wordt er op een half veld 8-talhockey gespeeld. De eerste- en tweedejaars E doen tijdens de winter mee met de zaalcompetitie.  Alle E-teams trainen twee keer per week.