Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Aanpassingen lidmaatschap 
Beeïndigen lidmaatschap en adreswijzigingen:

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende hockeyseizoen dient uiterlijk 1 mei te geschieden.
In verband met de enorme organisatie rondom de indeling van teams voor het nieuwe seizoen en gelet op het feit dat wij vroeg in juni alle nieuwe teams op de site willen publiceren, is het noodzakelijk deze datum van 1 mei aan te houden.

Indien u nu al weet dat u gaat opzeggen, willen wij u vragen uw opzegging zo spoedig mogelijk door te geven. Dan kunnen wij daarmee rekening houden bij de samenstelling van de teams en alle andere voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Opzeggen kunt u alleen doen per e-mail, te weten aan: [email protected]

Wij willen u vriendelijk vragen de reden van opzegging erbij te vermelden. Dat biedt ons de mogelijkheid om te leren en eventueel maatregelen te nemen. U ontvangt van uw opzegging een ontvangstbevestiging. Pas dan is uw opzegging definitief.

Voor de oudere jeugdleden die twijfelen over hun hockeytoekomst, omdat zij een nieuwe studie verder van Voorschoten overwegen, geldt dat zij –bij wijze van uitzondering- hun lidmaatschap onder voorbehoud kunnen opzeggen (c.q. voortzetten). In het voorkomende geval dient uiterlijk 1 mei een mail verstuurd te zijn aan de ledenadministratie onder opgaaf van de concrete situatie. 


Ter voorkoming van misverstanden, melden wij dat men gehouden is tot het betalen van de contributie voor het volledige seizoen, indien uw opzegging niet tijdig plaatsvindt.

Alleen leden die eindexamen doen voor de middelbare school en wachten op de uitslag van loting of decentrale plaatsing voor een studie, hebben de mogelijkheid om de opzegging later te doen. Hiertoe dient er wel een verzoek per mail verzonden te worden aan de ledenadministratie voor 1 mei. In deze gevallen worden geen kosten berekend mocht het lidmaatschap worden gecontinueerd.

 

Indien u opzegt, maar het komende seizoen toch lid wenst te blijven, zullen er administratieve kosten inrekening worden gebracht van € 20,-.Adreswijziging
Adreswijzigingen kunt u uitsluiten doorgeven via mail aan: [email protected]