Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Maatregelen hockeyseizoen 20-21
Uitgangspunt in deze tijd is dat we kunnen BLIJVEN HOCKEYEN: trainingen én wedstrijden voor jong en oud. Het liefst combineren we dat met de gezelligheid die bij hockey hoort. Alleen het corona-virus is nog lang niet weg en alleen samen kunnen we een veilige hockeyomgeving maken. We hebben hiervoor maatregelen uitgewerkt die nodig zijn voor een veilig en ordelijk seizoen.

 

We vragen jullie medewerking voor het volgende:

 


1. Houd afstand

Iedereen boven 18 jaar dient minimaal 1,5 meters afstand te houden. Jeugd mag onderling wel dichterbij staan, maar moet ook 1,5 meter afstand houden naar volwassenen. Voor jeugd onder 13 jaar gelden deze beperkingen niet.


2. Gezondheid algemeen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • - heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • - heb je een corona-test aangevraagd, blijf dan thuis, totdat je het bericht hebt gekregen dat je geen corona hebt
 • - ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • - Voor kinderen jongeren jonger dan 13 jaar geldt een uitzondering voor pure verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten,
  -was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
  - schud geen handen
  - ben je de afgelopen twee weken in een gebied geweest waar code oranje of rood geldt, blijf dan minstens 10 dagen thuis na terugkomst en meld het aan je teambegeleider


3. Alleen op het complex indien nodig

Voor spelers is het belangrijk dat ze na de training of de wedstrijd niet lang op het verenigingscomplex blijven.


Begeleiders (coach, manager en aangewezen ouders) dienen zo snel mogelijk het complex te verlaten.


Per team (bezoekend) mogen er maximaal (zodra dat straks weer mogelijk is):

 • 6 begeleiders voor de jeugd teams (A t/m F) meekomen (coach, manager, noodzakelijke rij-ouders)
 • 3 begeleiders voor senioren teams (coach, manager, noodzakelijke rij-ouders)

Per team (thuisspelend)
mogen er maximaal:
2 begeleiders voor de teams meekomen (coach, manager) plus eventueel 1 spelbegeleider/scheidsrechter per team bij onderlinge wedstrijden.

Om goed zicht te houden op de aantallen (volwassen) bezoekers, hebben we een registratieformulier waarop de begeleiders (coaches, managers, spelbegeleiders/scheidsrechters aangewezen ouders, etc.) EN  de eventuele invallers vermeld worden.
Dit dient bij binnenkomst op het complex (door de teambegeleiding) te worden ingeleverd/ingevuld bij de wedstrijdtafel (zie bijlage). Teams dienen zelf te regelen welke begeleiders er mee gaan/komen. Voorkom een wachtrij bij de wedstrijd tafel en vul het formulier thuis al in. Bezoekers die niet op het formulier staan, worden niet toegelaten.


Tijdens de trainingen en wedstrijden is er geen mogelijkheid tot kijken, of het betreden van het complex. Alleen degenen die er uit hoofde van hun functie (trainers, bestuur, commissie, lijn-coördinatoren, etc.) moeten zijn, kunnen het complex betreden.

4. Volg de looproutes

Het Forescate complex is gezellig maar ook compact. Om contact te vermijden hebben we duidelijke looproutes binnen het clubhuis en op het terrein gemaakt. Bekijk deze routes van tevoren. Hou je aan de looproutes, ook als je daarom even om moet lopen! Zie de plattegrond in de bijlage.


5. Betreden clubhuis

Het betreden van het clubhuis is alleen mogelijk voor noodzakelijke activiteiten:

 • Indien nodig naar de wc te gaan
 • Zorg ervoor dat je weer snel het clubhuis verlaat
 • Het clubhuis kan NIET gebruikt worden om te schuilen als het regent.


6. Kleedkamers

 • Kleedkamers en douches zijn niet in gebruik en alleen toegankelijk voor toegang tot keeperslockers.
 • De kleedkamers zijn ook niet toegankelijk voor teambesprekingen. Deze kun je vooraf thuis of buiten het clubhuis houden.
 • Douche thuis!

 

7. Veld betreden en verlaten

 • Om contact te vermijden zijn er voor het betreden en het verlaten van de velden routes uit gezet. Hou je aan die route, ook al moet je even omlopen.
 • Verlaat na afloop van de wedstrijd of training zo snel mogelijk het veld zodat de opvolgende teams het veld kunnen betreden.
 • Senioren moeten er op letten tijdens de pauze/rust ook voldoende afstand (1,5 m) tot elkaar te houden.
 • Teams kunnen pas het veld betreden (via de dubbele toegangshekken) nadat de andere teams het veld hebben verlaten (via de enkele uitgangshekken).

 

8. Consumpties

De kantine is voor iedereen gesloten. Wel is de koffieautomaat beschikbaar en bereikbaar via het clubhuis.

 


9. Bezoek aan andere verenigingen  (zodra dat weer mogelijk is)

Per vereniging zijn er grote verschillen wat wel en niet mag. Niet alle clubs hebben de zelfde mogelijkheden met betrekking tot het betreden van het complex. Kijk van tevoren op de website van de vereniging die je bezoekt wat daar is toegestaan. Ook om te voorkomen dat je voor niets naar de wedstrijd bent gereden.

 

De KNHB adviseert dringend het gebruik van mondkapjes in de auto voor alle inzittenden vanaf de C-lijn. Regel binnen het team met elkaar dat iedereen een mondkapje heeft.

Als iedereen meewerkt, kunnen we de maatregelen versoepelen


We streven er naar zoveel mogelijk mensen op een veilige manier op het complex te kunnen verwelkomen. Indien we er met zijn allen in slagen met de maatregelen een veilige omgeving te creëren, dan is het misschien mogelijk om meer toeschouwers tot het complex toe te laten. We zullen de maatregelen doorlopend evalueren.


Heb je een andere vraag of opmerking? Deze kan je sturen aan [email protected].


 

 

  

 
Bijlage: Registratie formulier Forescate(5).pdf
 

terug naar vorige scherm