Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 28 november 2021
Tijd T/U Team Tegen team
12:50 Thuis Meisjes A6 (BSN) HC Pijnacker MA4
Extra ALV, maandag 25 oktober


Het bestuur van MHC Forescate nodigt alle leden uit voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) die gehouden zal worden op maandag 25 oktober 2021vanaf 20.30 uur in het clubhuis ter goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging.

AGENDA

 

1. Opening van de vergadering

 

2. Statutenwijziging

 

In de Algemene Leden Vergadering van 27 september ’21 waren er onvoldoende leden aanwezig om het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren. Met deze uitnodiging voorziet het bestuur in de voorwaarden tot statutenwijziging conform artikel 16 lid 4 van de huidige statuten, zodat tot de wijziging kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

 

Klik hier voor de voorgestelde integrale tekst van de akte van Statutenwijziging  (geactualiseerd per 22 oktober 2021).

 


3. Sluiting van de vergadering

 

 


Martijn Schoonhoven,
Voorzitter

 

 

 
 

terug naar vorige scherm