Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Algemene Ledenvergadering op maandag 20 november 2023

|

Het bestuur van MHC Forescate nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 november 2023 vanaf 20.00 uur in het clubhuis.

 

 


AGENDA

 

1. Opening

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2022 en 13 februari 2023

 

3.
a. Jaarverslag van het seizoen 2022/2023

b. Jaarrekening 2022/2023, verslag van de penningmeester

c. Verslag van de kascommissie en benoeming leden kascommissie

d. Benoeming continuïteitscommissie

e. Dechargeverlening bestuur over hockeyseizoen 2022/2023

 


4. Samenstelling bestuur; voordracht bestuursleden en aftredende bestuursleden

 


5.
a.Vooruitblik seizoen 2023/2024

b. Begroting seizoen 2023/2024

 


6. Rondvraag en sluiting

 

 


Aansluitend (ca. 22.00 uur) is er de mogelijkheid om een drankje te drinken

 

 

*Enkele bijlagen; notulen ALV 2022/2023, jaarverslag en de financiële stukken zijn enkele dagen voor de ALV te raadplegen via de website achter de inlog met uw persoonlijke code (via menu-keuzes "club/documenten/vereniging”). Directe link:https://team.lisa-is.nl/Documents

 

 

 

 

 

 
 

terug naar vorige scherm